„НАД ДИЗАЙН“ ЕООД

ЛИДЕР КОНСТРУКТ ЕООД
адрес за кореспонденция:
п.к. 2600, гр. Дупница, ул. "Св.Иван Рилски" № 351

еmail: nad_design@abv.bg

Тел. за връзка: 0879617600