За нас

“НАД ДИЗАЙН“ ЕООД, с ЕИК:  203407291 е създадено на 23.02.2015 г. с основен предмет на дейност производство, монтаж и продажба на вътрешния пазар на мебели. Дружеството участва в обществени поръчки по смисъла на закона за обществените поръчки и има подписани, както и вече изпълнени договори с държавни учреждения за изработване на различни видове мебели.

Дружеството е регистрирано в Агенцията за хора с увреждания като специализирано предприятие по смисъла на чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Регистрирани сме под номер 251 от 20.02.2015г. Целта на регистрацията ни като специализирано предприятие е да подсигурим работни места на хора, които са поставени в неравностойно положение и по този начин да защитим правото им на труд и да им подсигурим достоен живот. Към настоящия момент в дружеството работят седем работника с ТЕЛК, а общо дружеството има назначени 20 работници.

Дружеството притежава актуален Сертификат за качеството БДС EN ISO 9001:2015 и Сертификат за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2015. Сертификатите са с обхват: „Проектиране, визуализация и производство на мебели и врати за обществени и частни сгради. Доставка на оборудване и консумативи, включително компютърно. Доставка на спално бельо.“.

Фирмата се разраства динамично, като непрекъснато инвестира в техника, подобряване производствения процес и увеличаване на капацитета с цел разширяване на дистрибуторската си мрежа. Имаме утвърдена лидерска позиция на пазара.

Част от машините с които е оборудвана фабриката са вносни, а останалата е на български производители. Техниката е много надеждна и гарантира търсеното качество. Продукцията произвеждана във фирмата ни е конкурентна и дори превъзхожда по качество мебели произвеждани в съседни страни. Продуктовата гама на фирмата намира приложение както при цялостното обзавеждане на съвременния дом, така и в създаване на уют за клиентите на хотели, офиси и заведения.

Произведените с високо качество от нас мебелни изделия, доставени в срок и на достъпна цена, задоволяват потребностите на клиентите ни и допринасят за комфорта в детски и учебни заведения, административни сгради, жилища, офиси, заведения, магазини и др. Произведените мебели са удобни за ползване, функционални, ергономични и с добър съвременен дизайн.

Изпълнението на всяка поръчка започва с професионално проектиране и изчертаване на всеки артикул по зададените размери, което предотвратява всякакви грешки и неточности при изработката и гарантира добър завършен продукт, отговарящ на всички изисквания.

Основни тенденции и стратегически цели на Дружеството са производството на висококачествени, интересни и класически модели на достъпни цени.

Фирмата е изпълнила множество процедури, част от които са:

 • Районна прокуратура Кюстендил
 • Софийска прокуратура
 • Община Варна
 • Община Благоевград
 • Община Мездра
 • Народно читалище „Съзнание – 1907“ – Сливница
 • Община Ивайловград
 • Община Самоков
 • Тракийски университет – Стара Загора
  и много други други.