23.06.2015

Община Мездра

Община Мездра"Доставка на оборудване и обзавеждане за детски градини на територията на община Мездра"

23.06.2015

28.07.2015

Народно читалище "Съзнание - 1907" гр. Сливница

"Доставка на обзавеждане и оборудване за сградата на Народно читалище "Съзнание-1907" - гр. Сливница
Референция

25.10.2016

Община Благоевград

Община Благоевград"Доставка на оборудване за новоразкрита първа група в Детска градина №2 "Света Богородица - гр. Благоевград"

25.10.2016

20.02.2017

Софийска районна прокуратура

Софийска районна прокуратура"Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (мебелировка и оборудване); доставка и монтаж на електрически уреди и оборудване за нуждите на Софийска районна прокуратура"
Обособена позиция №1: "Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане"
Обособена позиция №2: "Доставка и монтаж на столове"

20.12.2017

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Изпълнителна агенция "Борба с градушките""Доставка на мебелно обзавеждане с шест обособени позиции"
Обособена позиция №1: "Доставка на обзавеждане на стаите за отдих в командните пунктове в с. Тъжа, област Стара Загора и гр. Хасково и 63 ракетни площадки в системата на ИАБГ"

20.12.2017

12.10.2018

Тракийски университет - Стара Загора

Тракийски университет - Стара Загора"Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора"
Обособена позиция №2: "Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане - мебелировка за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора"

29.10.2018

Община Русе

Община Русе"Изработка, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Община Русе, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически"
Обособена позиция №3: "Детски ясли"

29.10.2018

11.05.2018

Община Самоков

Община Самоков"Доставка и монтаж на обзавеждане за детски градини, обзавеждане и оборудване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания" в Община Самоков"
Обособена позиция №2: "Доставка и монтаж на обзавеждане за детска градина "Самоково"
Референция

20.07.2018

Община Бяла, област Варна

Община Бяла, област Варна"Доставка и монтаж на оборудване по проект "Подобряване на образователната структура в ЦДГ "Първи Юни" град Бяла, Филиал "Теменуга" село Попович"
Обособена позиция №1: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане (за битови помещения)"

20.07.2018