"Доставка на оборудване за новоразкрита първа група в Детска градина №2 "Света Богородица - гр. Благоевград"