"Доставка и монтаж на оборудване по проект "Подобряване на образователната структура в ЦДГ "Първи Юни" град Бяла, Филиал "Теменуга" село Попович"

Обособена позиция №1: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане (за битови помещения)"