"Доставка на оборудване и обзавеждане за детски градини на територията на община Мездра"