"Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане (мебелировка и оборудване); доставка и монтаж на електрически уреди и оборудване за нуждите на Софийска районна прокуратура"

 

Обособена позиция №1: "Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане"

 

Oбособена позиция №2: "Доставка и монтаж на столове"