Доставка и монтаж на обзавеждане за детски градини, обзавеждане и оборудване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания" в Община Самоков"

Oбособена позиция №2: "Доставка и монтаж на обзавеждане за детска градина "Самоково"