"Доставка на мебелно обзавеждане с шест обособени позиции"

Обособена позиция №1" "Доставка на обзавеждане на стаите за отдих в командните пунктове в с. Тъжа, област Стара Загора и гр. Хасково и 63 ракетни площадки в системата на ИАБГ"