Ден на отворените врати 08.04.2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с провелият се Ден на отворените врати във фирма „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД на 08.04.2019 г. /петък/ от 10:00 часа, искам да изкажа своите впечатления и да дам кратък доклад как премина срещата.

Първо искам да благодаря на всички присъстващи, които уважиха нашето събитие. Казвам „нашето“, защото Деня на отворените врати се състоя благодарение на общите усилия на целия екип на управление на социалното предприятие по изпълнението на Проекта: “Създаване на социално предприятие и осигуряване на възможности за социализация и професионална интеграция на лица от уязвими социални групи“ и на всички потребители настоящи и бъдещи, които са и ще бъдат част от Ресурсния център за социални услуги, който учредихме, за да помогне на всички лица от уязвими групи да създават базови социални и трудови умения, да гарантираме трудова заетост на същите, да създадем възможности за социално включване чрез мотивиране и социална подкрепа, с което ще подобрят качеството си на живот.

На срещата присъстваха хора от различни институции, а също и хора от уязвимите групи, които желаеха да се възползват от услугите на Ресурсния център. Срещата продължи повече от 4 часа, време през което бяха засегнати много и различни теми свързани с дейността на социалното предприятие, услугите, които предоставя Ресурсния център, както и изложени резултатите от дейността на Центъра. Беше проведено анкетно проучване както на лицата от Целевата група, така и на лицата, които ще са бъдещите потребители на Ресурсния център. Една от следващите стъпки на Ресурсния център ще бъде създаване на сайт на фирма „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД, който сайт беше поискан от хората в анкетното проучване. Чрез сайта те желаят да имат възможност и за електронно общуване с екипа на управление на Проекта, което за тях се явява улеснено средство за комуникация и място където могат да се уведомяват за новостите в Ресурсния център, както и за новите стоки представяни от фирмата.

Денят на отворените врати даде възможност на хората от уязвимите групи да участват в нещо ново и различно за тях, нещо непознато до този момент като емоция и интерес и допринесе за изравняване на техния жизнен и социален статус с този на останалите членове на обществото.

Митко Петров – Управител
на „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД