Ден на отворените врати 11.10.2019 г.

Уважаеми Дами и Господа,

във връзка с провелият се за втори път Ден на отворените врати във фирма „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД на 11.10.2019 г. /петък/ от 10:00 часа, искам да изкажа своите впечатления и да дам кратък доклад как премина срещата.

Първо искам да благодаря на всички присъстващи, които уважиха нашето събитие отново. На срещата присъстваха, както стари познати, така взеха участие и нови лица, които се записаха да използват услугите на Ресурсния център. Предният ни, Ден на отворените врати, постави началото на нещо ново и различно за всички нас. Както и постави началото на Център, който разви дейността си още повече и се осъвремени благодарение на желанието на участващите в срещата за създаване на сайт на фирма „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД. Сайтът е факт от края на м. Септември 2019 г. и бе разработен специално по искане на участниците през първия Ден на отворените врати в проведеното Анкетно проучване на срещата. Чрез сайта, даваме възможност за електронно общуване, на лицата от уязвимите групи и не само на тях, но и на всички лица имащи нужда от социални услуги, с екипа на управление на Проекта, което за тях се явява улеснено средство за комуникация и място където могат да се уведомяват за новостите в Ресурсния център, както и за новите стоки представяни от фирмата.

Този път Деня на отворените врати добави към списъка си още лица, от уязвими групи, които търсят услугите на Ресурсния център и желаят да се социализират и интегрират в обществото. Желанието за консултации и използване на услугите на Ресурсния център подейства много ободряващо и позитивно на екипа на управление на центъра и допринесе за по-бързото и по-благоприятно разработване на нови услуги и дейности както в Ресурсния център, така и в социалното предприятие.

Митко Петров – Управител
на „НАД ДИЗАЙН“ ЕООД